Gaur egungo egoera

Gazteak landa-esparruan sar daitezen ala ez funtsean baldintzatuko duten eszenatokiei dagokienez, euskal landa-erakundeek hainbat hartzen dute aintzat; eszenatoki horiek, alde batetik, gazteek jardueran erabili beharko dituzten ahalmenen islatzat har daitezke. Beste aldetik, ordea, jarduera bera mugatzen duten barne nahiz kanpo markoen adierazpentzat.

Honako Egitasmoak ondoko eszenatokiei erantzun egokia eman beharko die:

<< Aurrekoa
Orri 1 / 13